Tạo hồ sơ công chứng
1. Thông tin phòng công chứng
2. Nhu cầu
Bán
Cho thuê
3.Thông tin cá nhân của người bán và người mua
Thông tin người bán
Độc thân
Đã kết hôn
Số điện thoại *
0/200
Thông tin người mua
Độc thân
Đã kết hôn
Số điện thoại *
0/200
4. Thông tin giấy chứng nhận đăng ký công chứng
Ngày cấp
Ngày giờ hẹn công chứng
0/3168
5. Thông tin người giới thiệu
0/118
Số điện thoại
6. Giấy tờ thông tin người bán *
Tải lên hình ảnh
Bấm vào nút "Chọn ảnh tải lên" để đăng tải hình ảnhLưu ý: Mỗi hình ảnh không quá 10MB, tối đa 30 ảnh
Tải lên tài liệu
Bấm vào nút "Chọn tệp tải lên" để đăng tải tài liệuLưu ý: Mỗi tập tin không quá 10MB, tối đa 10 tệp
7. Giấy tờ thông tin người mua *
Tải lên hình ảnh
Bấm vào nút "Chọn ảnh tải lên" để đăng tải hình ảnhLưu ý: Mỗi hình ảnh không quá 10MB, tối đa 30 ảnh
Tải lên tài liệu
Bấm vào nút "Chọn tệp tải lên" để đăng tải tài liệuLưu ý: Mỗi tập tin không quá 10MB, tối đa 10 tệp
8. Giấy chứng nhận và hợp đồng mua bán *
Tải lên hình ảnh
Bấm vào nút "Chọn ảnh tải lên" để đăng tải hình ảnhLưu ý: Mỗi hình ảnh không quá 10MB, tối đa 30 ảnh
Tải lên tài liệu
Bấm vào nút "Chọn tệp tải lên" để đăng tải tài liệuLưu ý: Mỗi tập tin không quá 10MB, tối đa 10 tệp